Doktersassistent Crebo 25473

Informatie stage/BPV opleiding Doktersassistent crebo 25473

 

Je leert niet alleen op school, maar ook in de BPV, de Beroeps Praktijk Vorming.

De BPV is een verplicht onderdeel van je opleiding. Deze moet je met een voldoende resultaat afsluiten om je diploma te behalen.

 

Je krijgt van de school vooraf informatie over de BPV. De BPV mag alleen plaatsvinden bij een door het SBB (stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) erkend leerbedrijf.

 

Invulling van de BPV

De BPV is verdeeld over 8 perioden met gemiddeld 160 uren.

 

 

Leerjaar

Periode

Kerntaak en  werkprocessen

2

 5

 • Praktijkvoering: WP 1 en 2
 • Triëren: WP 1 en 2
 • Handelen in het kader van  individuele gezondheidszorg: WP 1, 2 en 3
    

 6

 • Praktijkvoering: WP 1 en 2
 • Triëren: WP 1 en 2
 • Handelen in het kader van  individuele gezondheidszorg: WP 1, 2 en 3
    

 7

 • Praktijkvoering: WP 1 en 2
 • Triëren: WP 1 en 2
 • Handelen in het kader van  individuele gezondheidszorg: WP 1, 2 en 3
    

 8

 • Praktijkvoering: WP 1 en 2
 • Triëren: WP 1 en 2
 • Handelen in het kader van  individuele gezondheidszorg: WP 1, 2 en 3
    

3

 9

 • Triëren: WP 1 en 2
 • Handelen in het kader van individuele gezondheidszorg: WP 1, 2 en 3
  

 10

 • Triëren: WP 1 en 2
 • Handelen in het kader van individuele gezondheidszorg: WP 1, 2 en 3
  

 11

Kwaliteit en deskundigheid: WP 1,  2, 3 en 4

 12

Kwaliteit en deskundigheid: WP 1,  2, 3 en 4

                       

 

 

BPV overeenkomst

Voordat je met de stage begint, sluit je met school en met je stagebedrijf een BPV-overeenkomst (BPVO). De school, het stagebedrijf en jijzelf ondertekenen deze overeenkomst. Pas dan begint je erkende stage. Als je nog geen getekende overeenkomst hebt, tellen de gemaakte BPV uren niet mee.

 

In de BPV-overeenkomst (BPVO) staat onder andere aangegeven

 • aan welke kerntaken en werkprocessen je werkt
 • aan welke keuzedelen je werkt (indien van toepassing)
 • wat jouw rechten en plichten zijn
 • wat de rechten en plichten zijn van het stagebedrijf
 • wat de rechten en plichten van ROC Mondriaan zijn

   

Een van de afspraken in de BPVO betreft het aantal uren dat je in de BPV aanwezig zult zijn. Je moet je aan deze uren houden. Je moet een urenregistratie bijhouden om aan te tonen dat jij alle uren hebt gemaakt. Wanneer je je niet aan het afgesproken aantal uren of aan de gemaakte afspraken houdt, kan de school je stage-overeenkomst beëindigen. Zonder BPVO kun je niet verder met de opleiding.

 

Begeleiding

Tijdens de stage krijg je begeleiding door iemand van het leerbedrijf én iemand van school. Over de begeleiding door school en door het bedrijf worden vooraf afspraken gemaakt (in het BPV-boek). Je krijgt minstens één keer per stageperiode bezoek van je begeleider van school. Dan bespreek je de studievoortgang.

 

Problemen tijdens de BPV

Wanneer je tijdens je BPV problemen hebt, probeer je deze eerst zelf op te lossen met de begeleider van het leerbedrijf. Als dat niet lukt, neem je contact op met je BPV-begeleider van school. Komen jullie er samen niet uit, dan wordt de BPV-coördinator van de school ingeschakeld.

 

Voortijdige beëindiging van de BPV

Wanneer er sprake is van voortijdige beëindiging van de BPV, dan moet je dat onmiddellijk melden bij je BPV-begeleider en bij je studieloopbaanbegeleider. Wanneer je niet direct naar een ander BPV bedrijf kunt, dan moet je op school aanwezig zijn om een tussentijds programma te volgen. Je BPV-begeleider zoekt samen met jou naar een oplossing en helpt bij het vinden van een ander BPV-bedrijf.