Bpvo's periode 3

Bpvo’s periode 3

De Bpvo’s, beroepspraktijkvormingsovereenkomsten, voor stageperiode 3 zijn met uitzondering van enkele stagesoorten verstuurd per post naar de woonadressen van de studenten voor aanvang van de stages. Met uitzondering van MZ4 en VIG, locatie Aspasialaan, deze Bpvo’s zijn digitaal verzonden.

De stages zijn op 29 januari 2024 gestart.

Helaas hebben er ook veel mutaties plaatsgevonden. Deze zijn grotendeels verwerkt. Deze studenten hebben in dat geval de Bpvo’s per mail ontvangen met uitleg.

Wilt u zo vriendelijk om met de studenten door te nemen of zij de juiste Bpvo’s hebben ontvangen en deze vervolgens zo spoedig mogelijk voor aanvang van de stage te laten tekenen?

Heeft de student een nieuwe Bpvo ontvangen, dan is de eerder gemaakte (oude) Bpvo vervallen en niet meer geldig.

Voor wat betreft de stage bij Pieter van Foreest, blijft de procedure rond het tekenen van de Bpvo zoals deze procedure altijd verloopt.
De student tekent de Bpvo in 3-voud en stuurt alle 3 de exemplaren retour naar het SBBL. Heeft de student de Bpvo per mail ontvangen, dan kan deze ook digitaal getekend worden en weer worden teruggemaild naar het SBBL.

Het SBBL laat het stagebedrijf tekenen. Dit wordt ook uitgelegd in mail of in de brief welke met de Bpvo wordt meegestuurd.

Binnenkort krijgen de studenten ook nog een reminder van het SBBL.

Op deze manier voorkomen we met elkaar dat de student op stage gaat zonder een geldige Bpvo en hiermee onverzekerd is. Hiernaast is het van belang voor de bekostiging dat de getekende Bpvo op tijd bij ons is verwerkt.

In het geval de student de Bpvo op school inlevert, dan graag deze per mail of interne post naar het SBBL sturen. Zo kan de Bpvo op de juiste manier verwerkt worden.

Bpvo’s periode 3

De Bpvo’s, beroepspraktijkvormingsovereenkomsten, voor stageperiode 3 zijn met uitzondering van enkele stagesoorten verstuurd per post naar de woonadressen van de studenten voor aanvang van de stages. Met uitzondering van MZ4 en VIG, locatie Aspasialaan, deze Bpvo’s zijn digitaal verzonden. De...