Studenten

Je bent student bij ROC Mondriaan en je volgt een zorgopleiding BOL niveau 3 of 4.
Binnen deze opleiding ga je stage lopen.

Stagebedrijven

Uw stagebedrijf verzorgt stages voor BOL studenten die een zorgopleiding niveau 3 of 4 volgen bij ROC Mondriaan.

Onderwijs

Examinering van de beroepspraktijkvorming is uitsluitend mogelijk bij een door SBB erkend stagebedrijf.

Home

Het SBBL Mondriaan verzorgt stages voor studenten die een niveau 3 of 4 zorg- of welzijn opleiding BOL volgen in het Middelbaar Beroepsonderwijs. Uitsluitend voor locatie Vondellaan verzorgen wij de stages voor niveau 2 opleiding Helpende Zorg & Welzijn.
Het SBBL Mondriaan werkt exclusief voor het ROC Mondriaan.  

De site van het SBBL Mondriaan biedt de student, het stagebedrijf en het onderwijs op eenvoudige wijze de mogelijkheid de stage snel te regelen.

Sollicitaties melden bij SBBL

Dringend verzoek aan stagebedrijven: In het geval student is voorgedragen om te solliciteren op een stageplaats; Wilt u zo vriendelijk zijn om direct terug te koppelen aan het SBBL of de betrokken student wel of niet is aangenomen? Dank voor...

Digitalisering BPVO’s

SBBL maakt de BPVO’s. Dit proces is inmiddels gedigitaliseerd. De door schooldirecteur ondertekende BPVO wordt digitaal naar het school-emailadres van de student gestuurd. Vóór aanvang van de stage dient de student de BPVO te ondertekenen. Dit nadat het leerbedrijf digitaal...

Reistijd naar stagelocatie

Het SBBL houdt een maximale reistijd aan van 5 kwartier naar de locatie waar je stageloopt. Deze reisduur geldt voor zowel de heenreis als de terugreis apart. Uiteraard probeert het SBBL de reisduur zo kort mogelijk te houden. In verband...