Over ons

Over ons

Het SBBL Mondriaan verzorgt stages voor BOL studenten die een zorgopleiding 
niveau 2, 3 of 4 volgen in het MBO onderwijs:

  • Opleiding Verzorgende IG
  • Opleiding Helpende Zorg & Welzijn (uitsluitend locatie Vondellaan, Leiden)
  • Opleiding Maatschappelijke Zorg
  • Opleiding Verpleegkunde
  • Opleiding Doktersassistent
  • Opleiding Apothekersassistent


Het SBBL Mondriaan werkt exclusief voor het ROC Mondriaan, locaties:

  • Aspasialaan, Den Haag (Scholen VZ en SD)
  • Brasserskade, Delft (School ZD)
  • Vondellaan Leiden (School ZL)


Het SBBL heeft contact met vrijwel alle zorginstellingen in de regio Haaglanden, Leiden, en de Duin- en Bollenstreek. 
Alle contacten over stageperioden, stageplanningen en matching van stagiairs verlopen via het SBBL.

Sollicitaties melden bij SBBL

Dringend verzoek aan stagebedrijven: In het geval student is voorgedragen om te solliciteren op een stageplaats; Wilt u zo vriendelijk zijn om direct terug te koppelen aan het SBBL of de betrokken student wel of niet is aangenomen? Dank voor...

Digitalisering BPVO’s

SBBL maakt de BPVO’s. Dit proces is inmiddels gedigitaliseerd. De door schooldirecteur ondertekende BPVO wordt digitaal naar het school-emailadres van de student gestuurd. Vóór aanvang van de stage dient de student de BPVO te ondertekenen. Dit nadat het leerbedrijf digitaal...

Reistijd naar stagelocatie

Het SBBL houdt een maximale reistijd aan van 5 kwartier naar de locatie waar je stageloopt. Deze reisduur geldt voor zowel de heenreis als de terugreis apart. Uiteraard probeert het SBBL de reisduur zo kort mogelijk te houden. In verband...