Stagebedrijven

Stagebedrijven

Stagebedrijven en het onderwijs zijn samen verantwoordelijk voor voldoende gekwalificeerd personeel in de toekomst. Betrouwbare informatie over studenten en stageplaatsen zijn hiervoor noodzakelijk.

Dit gedeelte van de website is voor u als contactpersoon van de instelling. Mocht u uw aanbod en/of plaatsing willen inzien/wijzigen kunt u hierboven inloggen. Heeft u nog geen inloggegevens? Dan kunt u dit aanvragen via een email te sturen naar sbbl@rocmondriaan.nl

 
Wijziging ondertekening BPVO’s, handtekening ouders

Om de administratieve lasten te beperken hoeft vanaf schooljaar 2017-2018 bij minderjarigheid van de student de ouder de Beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO) niet meer te ondertekenen, op voorwaarde dat de ouder door het ondertekenen van de onderwijsovereenkomst hiervoor impliciet toestemming heeft verleend. 

Sollicitaties melden bij SBBL

Dringend verzoek aan stagebedrijven: In het geval student is voorgedragen om te solliciteren op een stageplaats; Wilt u zo vriendelijk zijn om direct terug te koppelen aan het SBBL of de betrokken student wel of niet is aangenomen? Dank voor...

Digitalisering BPVO’s

SBBL maakt de BPVO’s. Dit proces is inmiddels gedigitaliseerd. De door schooldirecteur ondertekende BPVO wordt digitaal naar het school-emailadres van de student gestuurd. Vóór aanvang van de stage dient de student de BPVO te ondertekenen. Dit nadat het leerbedrijf digitaal...

Primair contactpersoon doorgeven

Wilt u zo vriendelijk zijn bij wijziging van primair contactpersoon en/of tekenbevoegde Beroepspraktijkovereenkomsten (BPVO’s) binnen uw organisatie door te geven aan het SBBL? Zo voorkomen we dat mail en BPVO’s uw organisatie niet bereiken. Binnenkort gaan wij over naar digitale ondertekening...