Digitalisering BPVO's

Digitalisering BPVO’s

SBBL maakt de BPVO’s. Dit proces is inmiddels gedigitaliseerd.

De door schooldirecteur ondertekende BPVO wordt digitaal naar het school-emailadres van de student gestuurd. Vóór aanvang van de stage dient de student de BPVO te ondertekenen. Dit nadat het leerbedrijf digitaal ondertekend heeft.
Met de digitalisering van de BPVO’s verwachten wij een snellere respons op het verzoek tot ondertekening van dit belangrijke document.

Digitalisering BPVO’s

SBBL maakt de BPVO’s. Dit proces is inmiddels gedigitaliseerd. De door schooldirecteur ondertekende BPVO wordt digitaal naar het school-emailadres van de student gestuurd. Vóór aanvang van de stage dient de student de BPVO te ondertekenen. Dit nadat het leerbedrijf digitaal...