Studenten

Je bent student bij ROC Mondriaan en je volgt een zorgopleiding BOL niveau 3 of 4.
Binnen deze opleiding ga je stage lopen.

Stagebedrijven

Uw stagebedrijf verzorgt stages voor BOL studenten die een zorgopleiding niveau 3 of 4 volgen bij ROC Mondriaan.

Onderwijs

Examinering van de beroepspraktijkvorming is uitsluitend mogelijk bij een door SBB erkend stagebedrijf.

Home

Het SBBL Mondriaan verzorgt stages voor studenten die een niveau 3 of 4 zorg- of welzijn opleiding BOL volgen in het Middelbaar Beroepsonderwijs. Uitsluitend voor locatie Vondellaan verzorgen wij de stages voor niveau 2 opleiding Helpende Zorg & Welzijn.
Het SBBL Mondriaan werkt exclusief voor het ROC Mondriaan.  

De site van het SBBL Mondriaan biedt de student, het stagebedrijf en het onderwijs op eenvoudige wijze de mogelijkheid de stage snel te regelen.

Reistijd naar stagelocatie

Het SBBL houdt een maximale reistijd aan van 5 kwartier naar de locatie waar je stageloopt. Deze reisduur geldt voor zowel de heenreis als de terugreis apart. Uiteraard probeert het SBBL de reisduur zo kort mogelijk te houden. In verband...

Primair contactpersoon doorgeven

Wilt u zo vriendelijk zijn bij wijziging van primair contactpersoon en/of tekenbevoegde Beroepspraktijkovereenkomsten (BPVO’s) binnen uw organisatie door te geven aan het SBBL? Zo voorkomen we dat mail en BPVO’s uw organisatie niet bereiken. Binnenkort gaan wij over naar digitale ondertekening...

Bpvo’s periode 3

De Bpvo’s, beroepspraktijkvormingsovereenkomsten, voor stageperiode 3 zijn met uitzondering van enkele stagesoorten verstuurd per post naar de woonadressen van de studenten voor aanvang van de stages. Met uitzondering van MZ4 en VIG, locatie Aspasialaan, deze Bpvo’s zijn digitaal verzonden. De...