Studenten

Studenten

Tijdens je opleiding ga je stage lopen. In deze periode leer je onder andere het helpen, verzorgen, verplegen van mensen binnen de zorgsector. Baby’s, peuters, kleuters, jongeren, volwassenen of ouderen, met allemaal een eigen specifieke aanpak, kunnen jouw doelgroep zijn. Alles wat je leert tijdens je stage, helpt je om je toekomstig beroep zo goed mogelijk uit te oefenen. Dit gedeelte van deze site is voor jou ter informatie en oriëntatie.

Het SBBL zoekt altijd voor jou een geschikte stageplaats binnen onze regio. Je gaat nooit zelf op zoek naar een stageplaats. Mocht je buiten de regio wonen, dan kan, na specifieke toestemming, een uitzondering worden gemaakt.

Het gebeurt regelmatig dat het stagebedrijf aan jou vraagt om te solliciteren voordat je voor de stageplaats in aanmerking komt. Het is daarom belangrijk om goed je studentmail in de gaten te houden. 
Je krijgt per stageperiode eenmalig een stageplaats aangeboden van het SBBL. Uiteraard houdt het SBBL rekening met de enkelvoudige reistijd van maximaal 5 kwartier. 
Niet in alle gevallen kan er rekening worden gehouden met jouw wensen wat betreft de door het SBBL aan jou aangeboden stageplaats. Dit komt omdat stageplaatsen schaars zijn. Accepteer je het eenmalig stageaanbod niet, dan is de kans zeer aannemelijk dat je als gevolg van het geen gehoor geven aan de aangeboden stageplaats een studievertraging oploopt. Het is daarom belangrijk goed de aanwijzingen van het SBBL in de plaatsingsmail op te volgen.

Digitalisering BPVO’s

SBBL maakt de BPVO’s. Dit proces is inmiddels gedigitaliseerd. De door schooldirecteur ondertekende BPVO wordt digitaal naar het school-emailadres van de student gestuurd. Vóór aanvang van de stage dient de student de BPVO te ondertekenen. Dit nadat het leerbedrijf digitaal...

Reistijd naar stagelocatie

Het SBBL houdt een maximale reistijd aan van 5 kwartier naar de locatie waar je stageloopt. Deze reisduur geldt voor zowel de heenreis als de terugreis apart. Uiteraard probeert het SBBL de reisduur zo kort mogelijk te houden. In verband...