Onderwijs

Kwalificatiedossiers

Op deze pagina wordt informatie gegeven over kwalificatiedossiers en kwaliteitseisen.

Hoe zorgen we ervoor dat studenten na het behalen van het mbo-diploma meteen succesvol aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt? Daarbij speelt één van de wettelijke taken van SBB een belangrijke rol. Het ontwikkelen en onderhouden van de kwalificatiestructuur.

Kwalificatiedossier Verzorgende IG (niveau 3)

Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige (niveau 4)

Kwalificatiedossier Apothekersassistent (niveau 4)

Kwalificatiedossier Doktersassistent (niveau 4)

Kwalificatiedossier Helpende Zorg en Welzijn (niveau 2)

Kwalificatiedossier Maatschappelijke Zorg (niveau 4)

Digitalisering BPVO’s

SBBL maakt de BPVO’s. Dit proces is inmiddels gedigitaliseerd. De door schooldirecteur ondertekende BPVO wordt digitaal naar het school-emailadres van de student gestuurd. Vóór aanvang van de stage dient de student de BPVO te ondertekenen. Dit nadat het leerbedrijf digitaal...