Onderwijs

Stagefonds

Het Stagefonds Zorg heeft als doel om het aantal stageplaatsen bij zorgaanbieders te vergroten en de begeleiding van stagiaires te verbeteren. Knelpunten in de arbeidsmarkt kunnen zo worden opgelost of voorkomen.

Het Stagefonds is voor zorginstellingen die stageplaatsen aanbieden aan studenten die een verpleegkundige, verzorgende of sociaal agogische opleiding volgen. Ook komt een opleiding tot doktersassistent of apothekersassistent in aanmerking voor subsidie.

Lees meer over het stagefonds op de website van het SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) https://www.s-bb.nl/bedrijven/subsidies-en-fondsen

Voor wie

Deze subsidie is voor zorginstellingen die stageplaatsen aanbieden voor:

 • verpleegkundigen
 • verzorgenden
 • sociaal agogische opleidingen 
 • doktersassistenten
 • apothekersassistenten
 • tandartsassistenten
 • zorgtechnicus
 • social work/sociaal werk (hbo)
 • sociaal pedagogisch hulpverlener
 • maatschappelijk werk en dienstverlening
 • bachelor medische hulpverlening
 • bachelor pedagogiek

Belangrijke voorwaarden

 1. De stageaanbieder moet zorg leveren op basis van een van onderstaande wetten:
  • Wet langdurige zorg (Wlz)
  • Jeugdwet
  • Zorgverzekeringswet (Zvw, alleen basispakket)
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015)
  • Wet publieke gezondheid (GGD)
 2. Stageaanbieder van mbo-stages moet een door SBB erkend leerbedrijf zijn
  • Voor het aanvragen van een erkenning als leerbedrijf voor de verschillende zorgopleidingen in het mbo kunnen stagebedrijven bij SBB terecht: 088 3380000 of info@s-bb.nl
  • Voor het verzorgen van alleen hbo-stages is geen erkenning nodig, wel moet men bij SBB geregistreerd staan.
 3. Alleen voor een in de regeling opgenomen volledige opleiding
  Stagebedrijven kunnen alleen subsidie aanvragen voor stagiaires die stagelopen voor een in de regeling opgenomen volledige mbo- of hbo-opleiding.

Digitalisering BPVO’s

SBBL maakt de BPVO’s. Dit proces is inmiddels gedigitaliseerd. De door schooldirecteur ondertekende BPVO wordt digitaal naar het school-emailadres van de student gestuurd. Vóór aanvang van de stage dient de student de BPVO te ondertekenen. Dit nadat het leerbedrijf digitaal...