Onderwijs

Taken contactpersoon SBBL

  • Contact met de medewerkers van het SBBL, per mail, telefoon en bijeenkomsten waarbij de voorlopige planning wordt doorgenomen.
  • Uitleg geven aan docenten hoe de studenten hun stage kunnen aanvragen op de site van het SBBL.
  • Contact houden met studenten en vragen beantwoorden over het stage lopen. 
  • Contact houden met de mentoren van groepen studenten, bijvoorbeeld vragen over stages beantwoorden, aangeven dat een groep de stage bij het SBBL moet aanvragen etc. 
  • De planning nakijken en doorgeven aan de mentoren van de groepen, ook wanneer de uiterste datum is voor eventuele mutaties. 
  • De planning is in eerste instantie in concept en studenten mogen onderling nog ruilen in dezelfde klas, de feedback van de studenten en eventuele mutaties doorgeven aan het SBBL.
  • Inventariseren welke eerstejaars studenten stage in de GGZ willen lopen, en uitleg geven dat zij hiervoor meestal zelf moeten solliciteren, site laten zien etc. 
  • Informatie afkomstig van het SBBL over bijvoorbeeld gewijzigde sollicitatie procedures bij verschillende instelling doorgeven aan mentoren van de groepen, ook informatie geven tijdens een teamvergadering. 

Digitalisering BPVO’s

SBBL maakt de BPVO’s. Dit proces is inmiddels gedigitaliseerd. De door schooldirecteur ondertekende BPVO wordt digitaal naar het school-emailadres van de student gestuurd. Vóór aanvang van de stage dient de student de BPVO te ondertekenen. Dit nadat het leerbedrijf digitaal...