Over ons

Het matchingssysteem

Een goede stage draagt voor een belangrijk deel bij aan het succes van de opleiding. Hiervoor is B3net ontwikkeld. SBBL en bedrijven werken samen in B3net om te komen tot de beste match, goede begeleiding en duidelijke afspraken. Dat alles op een zo efficiënt mogelijke wijze. B3net is dé totaal oplossing voor stageplanning voor scholen en bedrijven die een sprong voorwaarts willen maken in efficiëntie, overzicht en verantwoording. 

Het SBBL is ruim 15 jaar geleden gestart met B3net in nauwe samenwerking met Prezent en de applicatie heeft zich in de loop van de jaren doorontwikkeld tot een compleet systeem voor stages.

Stagebedrijven voeren zelf capaciteit op in B3Net

B3net is één geïntegreerde oplossing voor alle betrokkenen. SBBL en Stagebedrijven werken in dezelfde omgeving, zodat samenwerken echt mogelijk wordt.

Nadat de studenten door het SBBL zijn gekoppeld aan hun stageplaatsen wordt de planning in concept geplaatst. Tijdens deze conceptfase wordt de planning door het SBBL besproken met de contactdocenten van de diverse opleidingen/ scholen.

Vervolgens wordt de planning op voorstel geplaatst. Vanaf dit moment, gedurende deze voorstelfase kunnen de contactpersonen van de stagebedrijven de planning inzien in B3Net en wijzigingen doorgeven aan het SBBL. Wijzigingen kunnen door de contactpersonen van de stagebedrijven gedurende één week worden doorgegeven.

Nadat de voorstelfase van de planning is afgesloten wordt de planning definitief. Tijdens de definitieve fase kunnen geen wijzigingen meer worden uitgevoerd. Stagebedrijven kunnen gemakkelijk de gegevens van de studenten die bij hun stagebedrijf zijn gepland opzoeken in B3Net en studenten vervolgens uitnodigen voor kennismaking.

Sollicitaties melden bij SBBL

Dringend verzoek aan stagebedrijven: In het geval student is voorgedragen om te solliciteren op een stageplaats; Wilt u zo vriendelijk zijn om direct terug te koppelen aan het SBBL of de betrokken student wel of niet is aangenomen? Dank voor...

Digitalisering BPVO’s

SBBL maakt de BPVO’s. Dit proces is inmiddels gedigitaliseerd. De door schooldirecteur ondertekende BPVO wordt digitaal naar het school-emailadres van de student gestuurd. Vóór aanvang van de stage dient de student de BPVO te ondertekenen. Dit nadat het leerbedrijf digitaal...

Reistijd naar stagelocatie

Het SBBL houdt een maximale reistijd aan van 5 kwartier naar de locatie waar je stageloopt. Deze reisduur geldt voor zowel de heenreis als de terugreis apart. Uiteraard probeert het SBBL de reisduur zo kort mogelijk te houden. In verband...