Over ons

Wie zijn onze klanten

Stagebedrijven (leerbedrijven)

Wanneer een student met stage begint, heeft hij/zij al een tijd op school gezeten. Per opleiding is het verschillend hoeveel maanden of jaren, de student al naar school is geweest. Enige kennis en ervaring mag verwacht worden. Het stagebedrijf stemt verwachtingen duidelijk af met de verwachtingen van de student. Tijdens de begeleiding laat het stagebedrijf studenten kennismaken met het reflecteren op het eigen handelen, dit samen met het geven en krijgen van feedback. Hierdoor leert het bedrijf de stagiair(e) alle mogelijkheden om de stage zo effectief mogelijk vorm te geven.

Studenten (BOL)

Een stagiaire is altijd boventallig ingepland wat betekent dat er een leersituatie gecreëerd wordt waarin de stagiaire zich kan ontplooien en ontwikkelen tot een zelfstandig werkende collega.

De vaardigheden kunnen worden beoefend die tot de basisvaardigheden behoren van een medewerker binnen zorg/ welzijn. Enkele voorbeelden zijn: Het oefenen van spreekvaardigheid en andere communicatievaardigheden zoals het gericht kunnen luisteren naar anderen, het ontwikkelen van inventiviteit en creativiteit, maar ook verantwoordelijkheid leren dragen. Daarnaast zorg dragen voor verpleegtechnische handelingen. 
In het kennismakingsgesprek kan de stagiaire vragen op welke praktische vaardigheden hij/zij zich kan voorbereiden om zich alvast in de theoretische kennis te verdiepen. Als stagiaire kan je verwachten dat jouw werkbegeleider jou vertelt hoe een dagprogramma eruit ziet en je de afspraken van de afdeling geeft. Ook zal diegene je rondleiden door het gebouw of de instelling. Een van de belangrijkste dingen is dat de werkbegeleider je opneemt in het team zodat je een eigen weg kan vinden op de stageplek. De begeleiding die je wilt, zou de stagebegeleider je kunnen geven. Belangrijk is wel dat je zelf ook je leermomenten aan moet geven. Ook zal je met diegene kunnen reflecteren hoe het de afgelopen periode is gegaan. Er zal getracht worden zoveel mogelijk met elkaar samen te werken. Uiteindelijk zal men jou beoordelen op jouw leerdoelen en het functioneren als stagiaire op de afdeling.

Scholen

Tijdens je stage moet je eveneens goede begeleiding vanuit school krijgen. De school moet voorafgaand aan je stage goed voorbereiden op de stage, zodat je weet wat het bedrijf van jou kan verwachten en andersom.
Voordat je aan je stage begint stelt de school samen met jou en het leerbedrijf een stagecontract op: de Beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO). Daarin staan afspraken over bijvoorbeeld de begeleiding, de leerdoelen en de stageperiode . De school, het bedrijf en jijzelf ondertekenen deze overeenkomst. Zo weet je precies waar je aan toe bent, en wat de afspraken zijn. Tevens is een door drie partijen ondertekende BPVO een voorwaarde om verzekerd te zijn gedurende je stage.

Samen stagediscriminatie voorkomen

Discriminatie is verboden in Nederland, ook bij stages. Om stagediscriminatie te voorkomen en tegen te gaan zijn afspraken gemaakt in het stagepact. Gedurende je opleiding zorgt het SBBL samen met de school dat je veilige een stageplek krijgt. Het SBBL koppelt je dan aan een door SBB geaccrediteerde stageplaats. Je krijgt een stageplek die bij je past en waar je veel kan leren. Zo voorkomen we dat studenten gediscrimineerd worden bij het zoeken naar stage. 

Sollicitaties melden bij SBBL

Dringend verzoek aan stagebedrijven: In het geval student is voorgedragen om te solliciteren op een stageplaats; Wilt u zo vriendelijk zijn om direct terug te koppelen aan het SBBL of de betrokken student wel of niet is aangenomen? Dank voor...

Digitalisering BPVO’s

SBBL maakt de BPVO’s. Dit proces is inmiddels gedigitaliseerd. De door schooldirecteur ondertekende BPVO wordt digitaal naar het school-emailadres van de student gestuurd. Vóór aanvang van de stage dient de student de BPVO te ondertekenen. Dit nadat het leerbedrijf digitaal...

Reistijd naar stagelocatie

Het SBBL houdt een maximale reistijd aan van 5 kwartier naar de locatie waar je stageloopt. Deze reisduur geldt voor zowel de heenreis als de terugreis apart. Uiteraard probeert het SBBL de reisduur zo kort mogelijk te houden. In verband...