Over ons

Wat doet het SBBL?

Het SBBL Mondriaan werkt in opdracht van het ROC Mondriaan.
Op jaarbasis koppelt het SBBL ongeveer jaarlijks 2000 BOL studenten aan een kwalitatief goede en geaccrediteerde stageplaats binnen de zorg.

Het werkgebied van het SBBL Mondriaan omvat de zorgopleidingen:

 • Verzorgende IG (niveau 3)
 • Helpende Zorg & Welzijn (niveau 2), uitsluitend locatie Vondellaan Leiden
 • Maatschappelijke Zorg (niveau 4);
 • Verpleegkunde (niveau 4)
 • Apothekersassistent (niveau 4)
 • Doktersassistent (niveau 4)

Het SBBL Mondriaan heeft als primair werkproces het koppelen van BPV plaatsen bij zorginstellingen aan studenten van ROC Mondriaan conform de door de onderwijsinstelling aangeleverde jaarplanning.
Het SBBL wordt aangestuurd door het hoofd SBBL. Deze legt jaarlijks budgettaire verantwoording af aan de schooldirecteuren van de zorgopleidingen van ROC Mondriaan. Tevens is het hoofd verantwoordelijk voor het onderhoud en uitbreiding van het netwerk binnen het werkveld zorg. Hiernaast is het hoofd verantwoordelijk voor de beleidsvorming van actuele ontwikkelingen met betrekking tot het vakgebied.

Om dit doel te bereiken zijn een aantal sturende en ondersteunende processen noodzakelijk om het primair werkproces van het SBBL Mondriaan te kunnen laten slagen.

 • Inzichtelijk maken van vraag, aanbod en tekorten van stageplaatsen in de zorg;
 • Aanleveren van actuele gegevens/rapportages aan belanghebbenden, o.a. ROC Mondriaan, Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, Zorg, ZW Connect.
 • Het geven van adviezen en doen van voorstellen gevraagd en ongevraagd aan betrokken partijen, in het kader van verbetering van de taakinvulling van het SBBL Mondriaan, bijvoorbeeld om het tekort aan stageplaatsen terug te dringen;
 • Organiseren en actief deelnemen aan diverse overlegsituaties;
 • Onderhouden van de actuele gegevens van studenten, onderwijsinstellingen en stagebedrijven;
 • Opvragen en uitwerking stageplanningen deelnemende scholen;
 • Acquisitie van nieuwe stagebedrijven;
 • Aanvragen van stageplaatsen bij bestaande klanten; 
 • Onderhouden contacten tussen SBBL Mondriaan, student, onderwijsinstelling en stagebedrijf. 

Sollicitaties melden bij SBBL

Dringend verzoek aan stagebedrijven: In het geval student is voorgedragen om te solliciteren op een stageplaats; Wilt u zo vriendelijk zijn om direct terug te koppelen aan het SBBL of de betrokken student wel of niet is aangenomen? Dank voor...

Digitalisering BPVO’s

SBBL maakt de BPVO’s. Dit proces is inmiddels gedigitaliseerd. De door schooldirecteur ondertekende BPVO wordt digitaal naar het school-emailadres van de student gestuurd. Vóór aanvang van de stage dient de student de BPVO te ondertekenen. Dit nadat het leerbedrijf digitaal...

Reistijd naar stagelocatie

Het SBBL houdt een maximale reistijd aan van 5 kwartier naar de locatie waar je stageloopt. Deze reisduur geldt voor zowel de heenreis als de terugreis apart. Uiteraard probeert het SBBL de reisduur zo kort mogelijk te houden. In verband...