Studenten

Hepatitis B

Algemene informatie hepatitis B vaccinatie

Aan het begin van het schooljaar vinden op school de hepatitis B vaccinaties plaats. Deze hepatitis B vaccinaties wordt door de overheid betaald.

Door de aard van je toekomstige werkzaamheden binnen de gezondheidszorg loop je risico op besmetting met hepatitis B. Hier leggen we uit wat hepatitis B voor ziekte is, waarom je gevaccineerd moet worden, hoe het vaccinatietraject tegen hepatitis B eruit ziet en hoe het vaccin werkt.

Wat is hepatitis B?

Hepatitis B is een virusinfectie, die leverfunctiestoornissen kan veroorzaken. Je kunt met dit virus besmet raken doordat je jezelf prikt aan een naald, doordat je gebeten of gekrabd wordt, door snij – en spat incidenten of doordat je onbeschermde seks hebt. De meeste besmette mensen lukt het om het virus binnen een half jaar de baas te zijn en die zijn daarna niet meer besmettelijk. Helaas is de kans, als je besmet bent, ongeveer één op de tien dat je chronisch drager wordt van het virus. Dit leidt meestal tot een ongeneeslijke leverziekte. Ook ben je als drager van het virus een risicofactor voor mensen in je directe omgeving, met name voor je gezinsleden en voor de cliënten aan wie je zorg verleend. Door je tijdig te laten vaccineren kun je voorkomen dat je met het hepatitis B virus besmet raakt.

Wie moeten er gevaccineerd worden en waarom?

Iedereen die door de aard van zijn/haar werkzaamheden een verhoogd risico heeft op besmetting met hepatitis B, wordt dringend aangeraden zichzelf en daardoor ook anderen te beschermen door middel van deelname aan het vaccinatietraject.

Een verhoogd risico heb je:

  • Als een niet-intacte huid (wondjes, kloofjes) of slijmvliezen (spatten in het oog) in contact kunnen komen met bloed of lichaamsvloeistoffen van patiënten of cliënten.
  • Als je met materiaal in aanraking komt dat met menselijk bloed is verontreinigd (denk aan het prikken aan een gebruikte naald of instrument, contact met besmette, gebruikte verbandmiddelen, het snijden aan gebruikt glaswerk etc.)
  • Als je vaker dan incidenteel fysiek contact hebt met cliënten (denk ook aan mond-op-mondbeademing zonder beveiligingsmaatregelen. namelijk tube)

Zorginstellingen stellen hepatitis B vaccinaties steeds vaker verplicht. Dit betekent dat je niet de stageplaats kunt krijgen die je graag zou willen hebben als je niet gevaccineerd bent.

Het vaccinatietraject:

Het vaccinatietraject bestaat uit een serie van 3 injecties in de bovenste schouderspier (bovenarm). Daarna wordt er wat bloed afgenomen en vindt een bloedonderzoek plaats om te bepalen of je voldoende antistoffen hebt aangemaakt. Wanneer je voldoende antistoffen hebt aangemaakt beschermt deze vaccinatie je lichaam in het algemeen gedurende minimaal 25 jaar tegen hepatitis B.

Uiterste medische termijnen waarbinnen vaccinatie en bloedafname moet plaatsvinden:

Tussen de eerste en tweede vaccinatie moet één maand zitten. Hiervan mag één maand worden afgeweken. (dus de periode mag 2 maanden zijn). De periode korter maken dan één maand tussen de eerste en tweede vaccinatie wordt ernstig afgeraden.

Tussen de tweede en derde vaccinatie moet 5 maanden zitten. Hiervan mag één maand korter worden afgeweken (dus de periode mag ook 4 maanden zijn), Van deze periode mag maximaal 1 jaar langer worden afgeweken.

Bloedafname moet altijd binnen 1 maand en maximaal binnen 2 maanden na de derde vaccinatie plaatsvinden.

Het Hepatitis B vaccin:

Voor vaccinatie wordt gebruik gemaakt van recombinant hepatitis B vaccin. Dit vaccin bootst het virus na, zonder dat het virus bevat. Het vaccin bevat enkel dat deel dat nodig is om een afweerrespons op te roepen. Over het algemeen wordt het vaccin goed verdragen. In het zeldzame geval dat een bijwerking optreedt, is er meestal sprake van lichte koorts hebt of wanneer je weet dat je overgevoelig bent voor een bestanddeel van het vaccin of wanneer bij eerdere toediening sprake is geweest van een allergische reactie. Deze mensen weten dit meestal van zichzelf.


MediPrevent

Het hepatitis B vaccinatieprogramma wordt via de onderwijsinstellingen door MediPrevent verzorgd. Prevent is de dochteronderneming van MediPrevent. Prevent is een door het ministerie/LCR erkend centrum voor reizigersadvisering en vaccinatie en gevestigd in Haarlem. Prevent vof  is aangesloten bij het LCR (Landelijke Coördinatiecentrum Reizigersadvisering) en bij de uitvoering worden de kwaliteitseisen,  richtlijnen en protocollen van het LCR gehanteerd. een officieel LCR erkend vaccinatiebureau dat gespecialiseerd is in vaccinatie op locatie. Voor medische vragen kun je Mediprevent bereiken op telefoonnummer 023-5247979

De studenten ontvangen het filmpje bij de eerste uitnodiging.

Informatie voor studenten (video)

Informatie voor ouders, verzorgers of begeleiders (video)

Niet meedoen betekent: géén stage lopen!!

Digitalisering BPVO’s

SBBL maakt de BPVO’s. Dit proces is inmiddels gedigitaliseerd. De door schooldirecteur ondertekende BPVO wordt digitaal naar het school-emailadres van de student gestuurd. Vóór aanvang van de stage dient de student de BPVO te ondertekenen. Dit nadat het leerbedrijf digitaal...

Reistijd naar stagelocatie

Het SBBL houdt een maximale reistijd aan van 5 kwartier naar de locatie waar je stageloopt. Deze reisduur geldt voor zowel de heenreis als de terugreis apart. Uiteraard probeert het SBBL de reisduur zo kort mogelijk te houden. In verband...