Studenten

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Steeds meer zorginstellingen stellen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht om stage te kunnen lopen bij de instelling. In de sector welzijn is verplichting van VOG’s al lange tijd gebruikelijk.

Voor sommige beroepen is een VOG verplicht. Ook aan personeel dat omgaat met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen kan een bedrijf vragen om een VOG. 

In de wetgeving is vastgelegd dat nieuwe medewerkers in de langdurige zorg en de intramurale geestelijke gezondheidszorg een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moeten overleggen. Voor stagiaires zou dit lastig zijn, omdat een VOG maar drie maanden geldig is, terwijl zij tijdens de hele opleiding stage lopen. Als stagiairs steeds een nieuwe VOG moeten aanvragen, kan dat financiële en praktische nadelen hebben.

De nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz, artikel 4) regelt dat een Verklaring Omtrent het Gedrag noodzakelijk is voor nieuwe medewerkers, maar niet nodig is voor vrijwilligers en stagemedewerkers. 

Deze bepaling geldt niet voor vrijwilligers en stagemedewerkers, omdat een VOG geen toegevoegde waarde heeft. Vrijwilligers en stagemedewerkers worden immers intensief begeleid door een professionele zorgverlener, die wel een VOG heeft moeten aanvragen.

 
Mocht het stagebedrijf ondanks deze wetgeving toch een VOG vereisen, dan krijg je een VOG als er geen strafbare feiten op naam staan. Anders wordt bekeken hoe bezwaarlijk dit is voor de functie of stage. 


Je kan de VOG aanvragen bij bij de afdeling burgerzaken van de gemeente waar je staat ingeschreven.

Let op! Vraag je VOG altijd zelf aan en niet via een tussenpersoon. Aanvraag via een tussenpersoon kan je onnodig geld kosten.


Voor de aanvraag is een aanvraagformulier benodigd. Dit aanvraagformulier is te verkrijgen via de studentenadministratie van je opleiding. Als je de aanvraag bij de gemeente indient, moet er een geldig identiteitsbewijs worden getoond en de leges te worden voldaan.

Voor verdere informatie verwijzen we je naar de website van het MInisterie van Justitie.

Veel instellingen accepteren een kopie (met stempel) van de VOG die op school bij de aanmelding van de opleiding moet worden ingeleverd. Deze kan door de studentenadministratie verstrekt worden.

Digitalisering BPVO’s

SBBL maakt de BPVO’s. Dit proces is inmiddels gedigitaliseerd. De door schooldirecteur ondertekende BPVO wordt digitaal naar het school-emailadres van de student gestuurd. Vóór aanvang van de stage dient de student de BPVO te ondertekenen. Dit nadat het leerbedrijf digitaal...

Reistijd naar stagelocatie

Het SBBL houdt een maximale reistijd aan van 5 kwartier naar de locatie waar je stageloopt. Deze reisduur geldt voor zowel de heenreis als de terugreis apart. Uiteraard probeert het SBBL de reisduur zo kort mogelijk te houden. In verband...