Studenten

Beroepspraktijkvormingsovereenkomst, BPVO

De beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO) is een belangrijk document. Zonder een in 3-voud getekende BPVO mag je niet op stage.

Volgens de wet moet bij een stage een  BPVO tussen de student, het leerbedrijf en de school worden afgesloten. In de BPVO zijn de rechten en plichten van de student, het leerbedrijf en school voor het praktijkgedeelte van de opleiding vastgelegd. Je moet daarbij denken aan zaken als begeleiding, beoordeling, beëindiging of verlenging van de bpv. Alle betrokkenen moeten de overeenkomst voor aanvang van de bpv ondertekenen. 

Een in 3-voud ondertekende BPVO geeft het leerbedrijf tevens recht op subsidie vanuit het Stagefonds als tegemoetkoming voor de stagebegeleiding van de studenten.

SBBL maakt de BPVO’s. Dit proces is inmiddels gedigitaliseerd.

De door schooldirecteur ondertekende BPVO wordt digitaal naar het school-emailadres van de student gestuurd. Vóór aanvang van de stage dient de student de BPVO te ondertekenen. Dit nadat het leerbedrijf digitaal ondertekend heeft.

Servicedocument Praktijkovereenkomst

Wijziging ondertekening BPVO’s, handtekening ouders

Om de administratieve lasten te beperken hoeft vanaf schooljaar 2017-2018 bij minderjarigheid van de student de ouder de Beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO) niet meer te ondertekenen, op voorwaarde dat de ouder door het ondertekenen van de onderwijsovereenkomst hiervoor impliciet toestemming heeft verleend. 

Digitalisering BPVO’s

SBBL maakt de BPVO’s. Dit proces is inmiddels gedigitaliseerd. De door schooldirecteur ondertekende BPVO wordt digitaal naar het school-emailadres van de student gestuurd. Vóór aanvang van de stage dient de student de BPVO te ondertekenen. Dit nadat het leerbedrijf digitaal...

Reistijd naar stagelocatie

Het SBBL houdt een maximale reistijd aan van 5 kwartier naar de locatie waar je stageloopt. Deze reisduur geldt voor zowel de heenreis als de terugreis apart. Uiteraard probeert het SBBL de reisduur zo kort mogelijk te houden. In verband...