Studenten

De leerafdeling

Stage lopen op een leerafdeling houdt in dat je samen met andere stagiaires, onder begeleiding van een gediplomeerd werkbegeleider, een zelfstandig team vormt. Als team ben je verantwoordelijk voor het hele proces. Naast het hele proces ben je samen aan het leren en reflecteren. In plaats dat je veel met iemand meeloopt en meekijkt, mag je op een leerafdeling samen met je studiegenoten heel veel zelf doen. Juist van SAMEN DOEN leer je het meest!

Het onderwijs vindt plaats op de leerafdeling. De docent van school komt naar de leerafdeling toe om samen met jullie het onderwijs vorm te geven. Het onderwijs bestaat uit reflecteren op ervaringen, groepsgesprekken en het samen analyseren van de kennis, die je nodig hebt voor het werken op de afdeling en het werken aan je opdrachten.

Het team bestaat uit meerdere stagiaires van de opleiding Zorg. Vaak volg je met z’n allen dezelfde BOL-opleiding, maar je kunt ook samenwerken met stagiaires van een andere opleiding of leerjaar. Je moet er rekening mee houden dat je in sommige gevallen ook stage loopt in de avonden, weekenden en (school)vakanties.

Kenmerken van een leerafdeling

  • Een groep stagiaires die volgens het rooster per week op één
    stageadres is geplaatst;
  • De groep functioneert als een team en heeft voor een aantal taken de verantwoordelijkheid (waarbij de eindverantwoording natuurlijk altijd ligt bij het stageadres);
  • Een groep kan samengesteld worden uit stagiaires van verschillende opleidingen en verschillende leerjaren;
  • Er komt wekelijks een docent naar de leerafdeling om een stuk onderwijs te verzorgen.

 

Digitalisering BPVO’s

SBBL maakt de BPVO’s. Dit proces is inmiddels gedigitaliseerd. De door schooldirecteur ondertekende BPVO wordt digitaal naar het school-emailadres van de student gestuurd. Vóór aanvang van de stage dient de student de BPVO te ondertekenen. Dit nadat het leerbedrijf digitaal...

Reistijd naar stagelocatie

Het SBBL houdt een maximale reistijd aan van 5 kwartier naar de locatie waar je stageloopt. Deze reisduur geldt voor zowel de heenreis als de terugreis apart. Uiteraard probeert het SBBL de reisduur zo kort mogelijk te houden. In verband...