Studenten

ZIC of learning community

Binnen Zorginnovatie Centra (ZIC’s), ook wel learning communities genoemd, werken studenten, zorgprofessionals, docenten en zorgvragers nauw met elkaar samen. Leren, onderzoeken en innoveren gaan hand in hand. Samen wordt een uitdagende werkplek en de best mogelijke zorg gerealiseerd door praktijk en theorie dicht bij elkaar te brengen. De centra zijn ontstaan vanuit een intensieve samenwerking tussen zorgorganisaties, de opleiding Verpleegkunde van ROC Mondriaan, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Leiden.

Er zijn o.a. de volgende ZIC’s of learning communities.

ZIC Alrijne Zorggroep

Het Zorginnovatie Centrum (ZIC’s) van Alrijne Ziekenhuis is in 2013 opgestart.

Alrijne Zorggroep heeft in totaal vier ZIC’s, waarvan 1 op de chirurgie (alleen voor hbo-studenten) en drie op de neuro, interne en longgeneeskunde.

Sinds één jaar is het ZIC gehuisvest op de locatie Leiderdorp.

Wat is een ZorgInnovatie Centrum?

‘Een ZIC is een reële afspiegeling van de werkelijkheid waarbinnen studenten mbo- en hbo-verpleegkunde competentiegericht tot zelfstandige beroepsbeoefenaars worden opgeleid.

Op een ZIC staat naast het leren in de praktijk ook Evidence Based Practice (EBP) en praktijkgericht onderzoek centraal. Er vindt nauwe samenwerking plaats met de opleidingsinstituten ROC Mondriaan en Hogeschool Leiden. ZIC’s zijn door deze samenwerking een krachtige leeromgeving.’

Hoe ziet het ZorgInnovatie Centrum er in Alrijne uit?

Op de ZIC op de afdeling Interne geneeskunde worden maximaal dertien patiënten opgenomen. Normaal gesproken werden daar twee gediplomeerde verpleegkundigen op gezet en één leerling-verpleegkundige. Door het ZIC zijn dat twee gediplomeerd verpleegkundigen en vier stagiaires. Op die manier  zijn er meer handen aan het bed en tegelijkertijd kunnen de coaches gericht inzetten op begeleiding.

Een mbo-stagiaire loopt per week 32 uur stage “aan het bed” en volgt daarnaast nog vier uur onderwijs. De hbo-studenten lopen 24 uur stage en besteden daarnaast meer tijd aan de theorie.’

Wat leren studenten op het ZorgInnovatie Centrum?

‘In het ZIC is het belangrijk dat de stagiaires zelfstandig verpleegkundige zorg leren verlenen, van opname tot ontslag. Ze staan onder supervisie van een coach (een gediplomeerd verpleegkundige) en leren kritisch kijken, denken en werken. Daarnaast innoveren zij door middel van onderwijs in huis de zorg. Innoveren in de zorg betekent klinisch redeneren, en je continu afvragen waarom je doet wat je doet, kritische reflectie. De verpleegkundige wordt zo gemotiveerd om goed na te denken over de feedback die hij of zij geeft en studenten kunnen hier dan meteen mee aan de slag. Grenzen opzoeken en het optimaliseren van de kwaliteit staan centraal. Als student hoef je ook niet alles zelf te doen en te weten, want de kunst zit het hem juist in het samenwerken met anderen.’

Hoe ervaren de studenten en de verpleegkundigen het ZIC?

‘Bij de stagiaires bevalt deze nieuwe manier van werken duidelijk, zij geven gemiddeld een 8,1 voor hun stage! Ook de verpleegkundigen zijn tevreden met een gemiddeld cijfer van een 7,2.’

Hoe ziet de toekomst van het ZIC eruit?

Er vinden continu verbeteringen plaats op het ZIC. De feedback van de studenten en de gediplomeerd verpleegkundigen worden daadwerkelijk geintegreerd op de werkvloer.

Dit wordt met elkaar gedaan: van student tot teamleider, het hoger management en Alrijne Academie. Het ZIC is van groot belang voor het aantal stageplekken. Studenten kunnen zich daar goed voorbereiden op de rol van gediplomeerd verpleegkundige. Door het landelijk groeiend tekort aan verpleegkundigen is investeren in opleiden cruciaal! De ervaring leert dat de gediplomeerd verpleegkundige steeds kritischer moet zijn; ten aanzien van innovatieve vaardigheden, reflectie en coaching. Dat is allemaal te leren in het ZIC.

ZIC Parnassia

Het Zorginnovatie Centrum (ZIC) van Parnassia is een innovatiewerkplaats waar mbo- en hbo studenten, docenten, begeleiders, lectoren, zorgprofessionals en eindgebruikers elkaar treffen. Excellente studenten van mbo en hbo vanuit verschillende jaargangen maken in een periode van 20 weken kennis met de GGZ. Door wederzijdse uitwisseling van professionals binnen de onderwijsinstellingen en Parnassia wordt het begrip rondom het werken in de GGZ vergroot en zal een afgestudeerde student mogelijk eerder kiezen voor een baan in de GGZ.

De studenten van het ZIC volgen een deel van onderwijs samen binnen Parnassia, welke gegeven wordt door afwisselend een mbo- en een hbo-docent. Het middaggedeelte van de lesdag wordt ingevuld door professionals vanuit Parnassia. Studenten komen één keer per twee weken bij elkaar voor onderwijs en werken hier samen om te komen tot innovaties en verbeteringen.

Zorginnovatie Centrum van Parnassia werd onlangs gepresenteerd als Koploper binnen Zorgpact. Hiermee is het initiatief erkend als innovatieve samenwerking binnen zorg en welzijn, die zich richt op de goed toegeruste zorgprofessional nu en in de toekomst.

Opleiding en praktijk gaan samen in het ZIC

“Wij willen ons continu blijven verbeteren, ervoor zorgen dat patiënt en medewerker steeds meer samen zoeken naar innovatieve oplossingen om herstel te bevorderen”

Vanuit deze visie heeft Parnassia Groep een aantal afdelingen binnen de Acute Keten aangewezen om als volwaardige ZIC afdeling te functioneren. Dit in nauwe samenwerking met ROC Mondriaan en de Haagse Hogeschool. Zo’n ZIC is een plek waar mbo- en hbo-leerlingen samen met hun docenten, onze medewerkers elkaar ontmoeten, leren van elkaar en experimenteren. Denk daarbij aan de introductie van de zorgrobot ZORA, de tovertafel voor patiënten met cognitieve problemen en nadenken over innovatieve manieren om met beter te communiceren tussen de verschillende afdelingen binnen de Acute Keten en haar stakeholders.

Excellente studenten van het ROC Mondriaan en de Haagse Hogeschool krijgen een uniek aanbod van onderwijs en de kans om hun innovatieve kracht te ontwikkelen door gezamenlijk over de afdelingen heen samen te werken.

Digitalisering BPVO’s

SBBL maakt de BPVO’s. Dit proces is inmiddels gedigitaliseerd. De door schooldirecteur ondertekende BPVO wordt digitaal naar het school-emailadres van de student gestuurd. Vóór aanvang van de stage dient de student de BPVO te ondertekenen. Dit nadat het leerbedrijf digitaal...

Reistijd naar stagelocatie

Het SBBL houdt een maximale reistijd aan van 5 kwartier naar de locatie waar je stageloopt. Deze reisduur geldt voor zowel de heenreis als de terugreis apart. Uiteraard probeert het SBBL de reisduur zo kort mogelijk te houden. In verband...