Studenten

Veelgestelde vragen stage opleiding Doktersassistent

Hoe kunnen we met het SBBL communiceren?

Via je BPV coördinator. Email: bpvda@rocmondriaan.nl

Bij onderstaande stageplaatsen word je voorgedragen door je Slb’er, dus wil je hier graag stagelopen bespreek het met je Slb’er

  • Arts en Zorg;
  • De Ziekenhuizen: HAGA, HMC, LUMC, afdeling Radiologie, Echocentrum en Reinier de Graaf Gasthuis 
    (Let op: bij het RdGG loop je 3 dagen stage);

 
Zelf een stageplaats zoeken, mag dat?

Nee, binnen de regio mag je niet zelf zoeken.

Ja, je mag zelf zoeken buiten de regio, maar voordat je gaat zoeken mail je eerst naar je BPV coördinator de gewenste stageplek, naam, adres, postcode, plaats en telefoonnummer van de praktijk. 

Het SBBL zal eerst uitzoeken of er erkenning is voor de praktijk.

Als ik zelf een stageplaats zoek buiten de regio, wordt er dan ook door het SBBL gezocht?

Nee, de keus is aan jou. Het SBBL zoekt geen stageplaats buiten de regio.

Mag ik mijn voorkeur doorgeven?

Ja, dat mag vanaf het 3e leerjaar. Dit kan door het stage-aanvraagformulier in te vullen via onze site:

www.sbbl.nl => Klik op studenten => Klik vervolgens op stage-aanvraagformulier =>

Klik vervolgens op N4 Doktersassistent BOL, 3e leerjaar.

Vergeet niet om je formulier met je Slb’er te bespreken.

Hoe weet ik of het SBBL een stageplaats voor mij heeft?

Door dagelijks je studentenemail te checken.

Ik word niet geplaatst bij de praktijk welke mijn voorkeur heeft.
Hoe kan dat?

Dat kan door verschillende redenen. Aantal voorbeelden:

  • Het kan zijn dat de eisen niet overeenkomen. Voorbeeld: je bent een student 2e leerjaar, maar de praktijk wil alleen studenten 3e leerjaar;
  • We hebben maar één plek aangeboden gekregen en meerdere studenten hebben deze praktijk als voorkeur opgegeven;
  • Er is geen stageplek beschikbaar;
  • Je voldoet niet aan de eisen. Voorbeeld: je moet goed Engels kunnen spreken, je mag niet te jong zijn, stevig in je schoenen staan of je moet Turks kunnen spreken, omdat de patiëntenpopulatie alleen Turks is;
  • De huidige stagiaire mag blijven;
  • Je wilt graag naar een ziekenhuis, maar je bent niet voorgedragen door je Slb’er enz.;

Mag ik stagelopen bij de praktijk van mijn eigen huisarts?

Nee, dat mag niet. Wegens privacy-redenen is dit vanuit de praktijk niet wenselijk.

Wat moet ik doorgeven als ik ben aangenomen?

Onderstaande gegevens geef je door aan je slb’er en de BPV coördinator:

Naam en adresgegevens van de Praktijk. Naam, telefoonnummer en emailadres van de contactpersoon.

Mag ik zonder Beroepspraktijkvormings-overeenkomst (BPVO) starten met mijn stage?

Nee, dat mag niet! Je moet altijd eerst je BPVO (stagecontract) tekenen, anders ben je niet verzekerd. Ook bij een mutatie eerst je nieuwe BPVO tekenen voordat je gaat starten. Wanneer mag je wel beginnen zonder BPVO?

Als het SBBL op de hoogte is van jouw startdatum, stagedagen en alle gegevens binnen zijn van de praktijk en het stagejaar al begonnen is, dan pas mag je starten zonder BPVO. De BPVO wordt z.s.m. binnen een week naar je huisadres opgestuurd. Na ontvangst laat je direct je BPVO ondertekenen op je stageplaats. 

Waar moet ik mijn BPVO inleveren?

Via bijgevoegd antwoordenvelop (postzegel niet nodig) bij de BPVO. Of z.s.m. uiterlijk je eerste lesdag op school inleveren, brievenbus SBBL, bij de balie op de 4e etage.

Mijn gegevens zijn veranderd wat moet ik doen?

Heb je een nieuw telefoonnummer of ben je verhuisd, geef dit direct door aan de studentenadministratie en BPV coördinator.

Voor de praktijk is het erg belangrijk dat ze jou telefonisch kunnen benaderen voor een stageplaats. 

Ik ben aangenomen, akkoord gegaan, maar wil toch niet naar deze plek. Mag ik dan toch naar een andere stageplaats?

Nee, dat mag niet. Je hebt bij de praktijk aangegeven dat je stage komt lopen. De praktijk heeft energie en tijd gestoken in het gesprek. Er wordt niet meer geruild.

Voor de studenten van het 3e leerjaar geldt: je hebt tijd genoeg om aan te geven
of je bij je huidige stageplaats mag/wil blijven.
Heb je eenmaal elders kennisgemaakt en je bent aangenomen, dan mag je niet meer terug naar je huidige of een geheel andere stageplek. Mochten er zwaarwegende omstandigheden zijn waardoor je niet kan starten bij het stagebedrijf waar je bent aangenomen. Meld dit direct bij je Slb’er.

Kunnen mijn stagedagen wisselen?

Ja, dat kan. We proberen zoveel mogelijk je stagedagen aan te houden, maar als een stageplaats beschikbaar is op de andere dagen, dan wordt jou voorgesteld dat je van klas ruilt. Mocht je niet van klas willen ruilen, dan kan de consequentie zijn dat je vertraagt in je opleiding.

Kan ik met mijn vragen over de urenregistratie terecht bij het SBBL?

Nee, je urenregistratie bespreek je met je Slb’er of met een medewerker van de AAR.

Kan ik met mijn vragen over de VOG terecht bij het SBBL?

Nee, het SBBL gaat niet over jouw VOG. Hiervoor kun je terecht bij de studentenadministratie.

Kan ik met mijn vragen over stagevergoeding terecht bij het SBBL?

Nee, de stagevergoeding is cao afhankelijk en is iets tussen de student en het stagebedrijf. Niet iedere praktijk geeft stagevergoeding.

Hoeveel bedraagt de maximale reistijd om mijn stageplaats te bereiken?

Het SBBL probeert altijd een stageplaats te vinden binnen de regio.
Als het SBBL geen stageplaats in de buurt vindt, hanteren wij een maximale reistijd van 

5 kwartier (van deur tot deur, enkele reis). Hiervoor raadplegen wij de reisplanner op www.9292ov.nl. 

Ik heb een andere vraag over mijn stage. Waar kan ik deze vraag stellen?

Bij je slb’er of BPV coördinator.

Bovenstaande vragenlijst is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, in zeer uitzonderlijke situaties bepaalt de BPV coördinator of er noodzaak aanwezig is van de beschreven procedure af te wijken.

Digitalisering BPVO’s

SBBL maakt de BPVO’s. Dit proces is inmiddels gedigitaliseerd. De door schooldirecteur ondertekende BPVO wordt digitaal naar het school-emailadres van de student gestuurd. Vóór aanvang van de stage dient de student de BPVO te ondertekenen. Dit nadat het leerbedrijf digitaal...

Reistijd naar stagelocatie

Het SBBL houdt een maximale reistijd aan van 5 kwartier naar de locatie waar je stageloopt. Deze reisduur geldt voor zowel de heenreis als de terugreis apart. Uiteraard probeert het SBBL de reisduur zo kort mogelijk te houden. In verband...